Chống đảo pha

    • Bảo vệ mất pha: Khi 1 trong 3 pha bị mất do sự cố, rơ le bảo vệ pha Chint XJ3-G sẽ tác động để bảo vệ các thiết bị điện trong hệ thống
    • Bảo vệ thứ tự pha: Khi thứ tự giữa các pha bị thay đổi, rơ le bảo vệ pha Chint XJ3-G sẽ tác động để bảo vệ các thiết bị điện trong hệ thống (Bảo vệ đảo pha)
    • Bảo vệ mất cân bằng pha: Khi giá trị điện áp giữa các pha bị chênh lệch >= 8%, rơ le bảo vệ pha Chint XJ3-G sẽ tác động để bảo vệ các thiết bị điện trong hệ thống (Bảo vệ lệch pha)

    Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0968 309 279 hoặc Đăng ký bảo hành

    Danh mục: